Kontakti in uradne ure


Stebri delovanja društva


Društvo za fibromialgijo Pomoč bolnikom

POMOČ BOLNIKOM

Naše glavno vodilo je nudenje pomoči našim članom pri spopadanju z boleznijo.

Društvo za fibromialgijo strokovni svet

SODELOVANJE S STROKO

Naš strokovni svet bdi nad novimi dognanji o bolezni in nam pomaga pri izobraževanju in osveščanju strokovne javnostio bolezni.

Društvo za fibromialgijo skrb za javnost

Skupine za samopomoč

Skupine za samopomoč so formirane regijsko. Na vsakomesečnih sestankih se srečujejo člani v svojem lokalnem okolju. V družbi ljudi s podobnimi težavami si lahko zelo pomagamo. Vedno se najde kdo s kakšnim novim predlogom, morda je že preizkusil nekatere pristope in nam z idejo lahko pomaga.

VSE SKUPINE

POSTANI NAŠ ČLAN!

S članstvom se boš pridružil-a skupini sebi enakih ljudi, ki te bodo v regisjkih skupinah razumeli, s katerimi boš skupaj na zdraviliških zdravljenih, deležen-a boš predavanj, skupnih razgibalnih vaj in še veliko več!

PRISTOPNICA

SPREMLJAJ NAS!

Program in delovanje društva sofinancirajo:

Projekt «Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk-Bol)» se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji in podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek in ga krije Proračun republike Slovenija oziroma Ministrstvo za zdravje.

NIJZ

Projekt: ``Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk Bol)``

Projekt «Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk-Bol)» se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji in podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek in ga krije Proračun republike Slovenija oziroma Ministrstvo za zdravje.

URI Soča

Projekt: ``Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk Bol)``

Projekt «Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk-Bol)» se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji in podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek in ga krije Proračun republike Slovenija oziroma Ministrstvo za zdravje.

Posodobitev mišično-skeletne bolečine na primarni ravni

Projekt: ``Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk Bol)``

Projekt «Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk-Bol)» se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji in podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek in ga krije Proračun republike Slovenija oziroma Ministrstvo za zdravje.

Načrt za okrevanje in odpornost

Projekt: ``Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk Bol)``

Projekt «Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk-Bol)» se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji in podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek in ga krije Proračun republike Slovenija oziroma Ministrstvo za zdravje.

Evropska unija

Projekt: ``Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk Bol)`` financira EU

FIHO

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije

OBČINE

Delovanje društva omogočajo občine s podporo regijskih programov

DONATORJI

Program društva sofinancirajo tudi številni donatorji

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane!
DONIRAJTE DEL DOHODNINE

Društvo za fibromialgijo ima s strani ministrstva za zdravje podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, s čimer izpolnjuje formalne pogoje za uveljavljanje pravice do donacij od dohodnine.

DONIRAJ

Donirajte znesek

Verjameš v naše poslanstvo in nas želiš še dodatno finančno podpreti? Doniraj znesek po tvoji želji.

Donacije zbiramo preko aplikacije Donorbox in je popolnoma varna.

Back To Top