O društvu

Že od leta 2004 kot edino slovensko Društvo za fibromialgijo s statusom humanitarne organizacije in statusom nevladne organizacije v javnem interesu, delujemo kot prostovoljno, samostojno združenje bolnikov s fibromialgijo (FM), bolnikov s sindromom kronične utrujenosti (SKU) in bolnikov s sindromom dolgega Covida.

Prvo slovensko Društvo za fibromialgijo je bilo ustanovljeno leta 2004. Predstavlja prostovoljno, samostojno, humanitarno združenje bolnikov s fibromialgijo (FM) in bolnikov s sindromom kronične utrujenosti (SKU). V društvo se lahko vključijo tudi družinski člani, medicinski strokovnjaki kot podporni člani, s ciljem uresničevanja skupnih interesov. V okviru društva deluje 7 skupin, strokovni svet in trenutno združuje več kot 1000 članov.

Poslanstvo Društva za fibromialgijo:

  • skrb za izboljšanje telesnega, duševnega in socialnega stanja bolnikov,
  • skrb za kvaliteto življenja bolnikov s kronično bolečino,
  • spremljanje razvoja stroke,
  • priprava strokovnih stališč, analiz, predlogov in ocen stanj za upravne organe,
  • sodelovanje z upravnimi organi,
  • opozarjanje na problematiko bolnika s fibromialgijo,
  • povezovanje s podobnimi društvi doma in v tujini.

Društvo svoje poslanstvo udejanja preko organov društva, strokovnega sveta in skupin. V strokovnem svetu so strokovnjaki iz področja revmatologije, družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, medicine dela in športa, nevrologije, imunologije in klinične mikrobiologije in psihologije.

Društvo je član evropskega združenja za fibromialgijo (ENFA), v katerem ima tudi svojega predstavnika.

Društvo je izdalo tudi dva zbornika, enega 2004 – 2014 in drugega 2019. Leta 2020 je izšla tudi brošura z naslovom Ali poznamo sindrom fibromialgije. Čeprav je delo v društvu prostovoljno, je članom do sedaj vedno uspelo ohranjati visoko strokovno raven delovanja.

Vsako leto se po skupinah organizirajo različni dogodki, ki se povezujejo v Dan zdravja. Osrednji dogodek s strokovnimi vsebinami se odvije na zboru članov.

Na osnovi dosedanjega dela je Ministrstvo za zdravje Društvu za fibromialgijo podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status humanitarne organizacije. Od leta 2019 ima društvo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Back To Top