Organi društva

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Voljeni člani organa društva:

1.  Zakonita zastopnica in predsednica društva:

Katarina Podgoršek

2.  Podpredsednica društva:

Barbara Ferfolja, podpredsednica

3.  Upravni odbor (UO)

Nataša Klavs, članica

Natalija Živko, članica

Gizela Makše, članica

 

Vodja administracije:

Saša Premk

Imenovani člani organov društva:

4.  Nadzorni odbor (NO)

Zvonka Lisjak

Mateja Marc

Mojca Potokar

5.  Častno razsodišče (ČR)

Jožica Korbar

Sabina Umek

Vesna Tripkovič Sancin

6.  Častna predsednica društva:

prof. Veronika Felicijan

7.  Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.
Slavka Topolič, dr. med.

Back To Top