Organi društva

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor (UO)

Sestavljajo ga voljeni člani:

  1. Katarina Podgoršek, predsednica društva
  2. Olga Kirn, blagajničarka
  3. Brigita Ninković, članica
  4. Vesna Dalmacija, članica
  5. Hasnija Crnolič, članica

Nadzorni odbor (NO)

  1. Slava Andrič, predsednica
  2. Zdenka Tamše

Častno razsodišče (ČR)

  1. Jožica Miša Alešovec
  2. Vlasta Šribar

Častna predsednica društva:

prof. Veronika Felicijan

Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,
Slavka Topolič, dr. med.,

Back To Top