Organi društva

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor (UO)

Sestavljajo ga voljeni člani:

  1. Katarina Podgoršek, predsednica
  2. Olga Kirn, blagajničarka
  3. Brigita Ninković, članica
  4. Hasnija Crnolič, članica

 

Vodja administracije:

Neža Vilhelm

Nadzorni odbor (NO)

  1. Slava Andrič, predsednica
  2. Eva Šarec
  3. Zdenka Tamše

Častno razsodišče (ČR)

  1. Lidija Sekloča
  2. Katarina Prinčič
  3. Damjana Koncilja

Častna predsednica društva:

prof. Veronika Felicijan

Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.
Slavka Topolič, dr. med.

Back To Top