Skupina Celje

Skupina za samopomoč CELJE

Skupina ima srečanja 1 x na mesec na Mariborski cesti 210 c in/ali virtualno vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri.

Kontakna oseba za informacije je Tamara. Dosegljiva je na savinjska@drustvo-fm.si 

Back To Top