Pristopnica

Toplo dobrodošli med nami!

Pristopnico lahko izpolnite

Članska pristopnica

S svojim podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Društva za fibromialgijo (v nadaljevanju DFM). Potrjujem, da sem seznanjen/a s Statut-om DFM, ki ga bom spoštoval/a. Pooblaščenim osebam DFM dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva in skupin za samopomoč. Pooblaščene osebe DFM so dolžne moje osebne podatke varovati skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Posredovanje mojih osebnih podatkov tretjim osebam dovoljujem le v primerih, ko se v okviru DFM zagotavljajo posebne ugodnosti za člane, ki jih želim koristiti in bom to namero izrazil/a pisno ali preko elektronske pošte/spletne aplikacije. DFM dovoljujem, dame obvešča o aktivnostih društva na moje kontaktne naslove. DFM se zavezuje, da mojih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam brez moje vednosti.
Back To Top