Strokovni svet

Društvo ima strokovno posvetovalno telo – STROKOVNI SVET, ki ga sestavljajo priznani medicinski strokovnjaki

predsednica strokovnega sveta

prim. dr. Nena Kopčavar Guček

dr.med., specialistka druž. med.

predsednica strokovnega sveta

Helena Jamnik

dr.med., spec. fizikalne in rehab. med.

Tina Rozman

dr. med., spec. MDPŠ

prof. dr. Marjan Zaletel

dr.med., spec. nevrolog

prof. dr. Alojz Ihan

dr.med., spec. imunolog in klin. mikrobiolog

Back To Top