Zahvala predsednice društva

Zapisnik Izrednega zbora članov

Ljubljana, 19. 10. 2021

Zahvala za podporo in pomoč

Najlepše se zahvaljujem za odgovoren pristop vsakega posameznega člana društva, ki ste z osebnim podpisom pristopili k zahtevi za sklic izrednega volilnega zbora članov in se udeležili volitev dne 18. 10. 2021. Dosegli smo pomemben in dober rezultat.

Zahvaljujem se delovni ekipi, ki je verjela v nujnost sprememb stanja v društvu in je operativno sodelovala pri izvedbi volitev. Uspeli smo, ker se vsak od vas/nas zaveda, da moramo članom ponuditi nekaj več. Kot vaša nova predsednica bom vložila vso svojo energijo, da bo bolezen fibromialgija pri bolnikih še hitreje prepoznana in pripoznana kot bolezen na vseh institucijskih nivojih. Z ekipo sočlanov, ki bodo pripravljeni v društvu sodelovati in pomagati, se bomo potrudili poiskati in zahtevati družbeno varen prostor za bolnike s fibromialgijo in SKU, za učenje življenja z boleznijo in raziskovanje bolezni pri posamezniku.

Moja društvena vizija je:
− izposlovati boljše terapevtske možnosti za bolnike s fibromialgijo in uveljavljanje njihovih socialnovarstvenih pravic ter vzpodbujanje
znanstvenega raziskovanja na področju bolezni in mednarodnega povezovanja;
− pridobivati sredstva na lokalnih, državnih in mednarodnih razpisih;
− preko vodij skupin poskrbeti za terapevtske programe po regijah;
− imeti enako obravnavo za vse člane bolnike in vzpodbujati včlanitev novih članov;
− postati del košarice pravic za koriščenje zdraviliškega zdravljenja iz naslova ZZZS;
− prenoviti pravne akte društva in jih uskladiti z aktualno zakonodajo;
− poskrbeti za vsaj 1 x letno srečanje vseh članov;
− izvajati programe preko videokonferenc in v živo.

Prosim za vašo pomoč in nadaljnjo podporo! V slogi je moč in skupaj smo močnejši!

Katja Podgoršek l.r.
predsednica Društva za fibromialgijo

Back To Top